fotografia

Zniszczona biblioteka Holland House

Widok cudzego cierpienia, Susan Sontag

Myślenie fotograficzne wg Cortázara

16 O byciu fotografowanym wg Coetzeego

Fotografia jako sztuka współczesna, Charlotte Cotton

Dno oka, Wojciech Nowicki

O fotografii, Susan Sontag

Nastrój schwytany Cartier-Bressona

Bernhard o fotografii

Reklamy